Kontaktné údaje

Fakturačné údaje
SILVA TRADE, spol. s r.o.
Školská 8
93013 Horné Mýto
Výpis z obchodného registra

Korešpondenčné údaje
SILVA TRADE, spol. s r.o.
P.O.Box 33
92901 Dunajská Streda

Adresa prevádzky
Šipošovské Kračany 523
93003 Kráľovičove Kračany
GPS: 47.969353,17.580271
Poloha prevádzky na mape

Mobil: +421 903 473 704
Email: silva@silva.sk
Ing.Juraj Holík: holik@silva.sk
Ing.Beata Holíková: holikova@silva.sk
Grafik: grafik@silva.sk